MMA mukana perustamassa Markkinoinnin edistämiskeskus MAKESia

Makes

MMA on yksi Markkinoinnin edistämiskeskus MAKESin perustajista. Markkinointialan toimijat perustivat MAKES ry:n edistämään suomalaista markkinointia ja kasvattamaan alan osaamista. Perustamiskokous pidettiin tiistaina 19. joulukuuta.

MAKESin tarkoituksena on edistää Suomen kansantaloutta kasvattavaa markkinointia, tuottaa tietoa markkinoinnin merkityksestä ja vahvistaa alan verkostoitumista. Yhdistys edistää markkinointialan ammattilaisten pääsyä yritysten päättäviin elimiin.

MAKESin taustalla on Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV), joka keväällä raportissaan totesi, että Suomi häviää Ruotsille, Tanskalle ja Hollannille markkinoinnin arvostuksessa ja osaamisessa. VTV ehdotti, että markkinointialan toimijat perustaisivat organisaation edistämään suomalaisten yritysten markkinointia. 

MAKES kokoaa markkinointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa sekä kehittää markkinointiin liittyvää tutkimusta ja koulutusta.

Lisäksi yhdistys käynnistää eri toimialojen markkinointia vahvistavia hankkeita julkisen sektorin ja muiden tahojen kanssa yhteistyössä. Tällaisissa hankkeissa yhdistys voi toimia myös hankkeen rahoituksen järjestäjänä.

Yhdistys voi järjestää myös muuta toimintaa, joka edistää yritysten liikevaihdon kasvua markkinoinnin avulla ja ottaa kantaa sekä antaa lausuntoja markkinointiin liittyvästä lainvalmistelusta.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Korkiakoski (hallitusammattilainen) ja jäseniksi Jaakko Aspara (professori, Hanken Svenska Handelshögskolan), Ritva Hanski-Pitkäkoski (hallitusammattilainen), Ami Hasan (hallituksen puheenjohtaja, hasan & partners), Tomi Härmä (toimitusjohtaja, Mediametrix), Sanna Kolamo (Sanoma Media Finland Oy, BtoB), Sanna Laakkio (toiminnanjohtaja MARK Suomen Markkinointiliitto ry), Riikka-Maria Lemminki (toimitusjohtaja, Mainostajien liitto ry) ja Tarja Virmala (toimitusjohtaja, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry).

MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki on mukana MAKESin koulutustyöryhmässä ja toiminnanjohtaja Juha Häkkinen tutkimustyöryhmässä. MMA:n talous- ja hallintojohtaja Jaana Apell valittiin yhdistyksen toiminnan tarkastajaksi.

Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat Google Finland Oy, Mainostajien liitto ry, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry, Markkinointi-instituutti, MARK Suomen Markkinointiliitto ry, Medialiitto ry, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Sanoma Media Finland, Vaasan yliopisto, Jaakko Aspara, Ritva Hanski-Pitkäkoski, Anne Koskiakoski, Mika Sarimo ja Lauri Sipilä.

Lue MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäen blogi: Suomi sai vahvan markkinoinnin puolestapuhujan!