Markkinointi

Markkinointi

Varautuakseen tulevaan markkinoijien täytyy ymmärtää nuorten ostokäyttäytymistä.

Markkinointi

MMA:n yritysvierailulla syvennyttiin räätälöidyn kohdemarkkinoinnin hyötyihin.

Markkinointi

Facebook, Twitter ja LinkedIn mahdollistavat nyt mainostajan oman, palveluiden ulkopuolisen datan käyttämisen mainonnan kohdentamiseen....

Markkinointi

Ruudun takana oleva ihminen alkaa tuntua läheiseltä ystävältä, jonka luo palataan aina uudelleen.

Markkinointi

Mainonnan merkitys vähenee ja painopiste siirtyy yritysten ja asiakkaiden väliseen jatkuvaan vuorovaikutukseen.

Markkinointi

Videoiden käyttö lisääntyy huimaa vauhtia. Millä tavoilla videoita voi hyödyntää markkinoinnissa?

Sivut