Hyvinvointi

Hyvinvointi

Miten omaa ja työyhteisön sopeutumiskykyä eli resilienssiä voisi kehittää?

Hyvinvointi

Mihin erityisesti paljon matkustavan kannattaa kiinnittää huomiota, jotta arjessa jaksaa paremmin? Lääkärikeskus Mehiläisen...

Hyvinvointi

Pitkät työpäivät lisäävät terveysriskejä jo, kun säännöllinen viikkotyöaika ylittää 40 tuntia. Kuitenkin joka viides asiantuntija tekee...

Hyvinvointi

Vastuuton työkäyttäytyminen ei ole kiusaamista, mutta siihenkin tulisi puuttua. Moni esimies kokee puheeksi ottamisen vaikeaksi.

Hyvinvointi

Jotta voisimme hyvin, tarvitsemme sekä tapoja käsitellä stressiä että keinoja palauttaa omia voimavaroja. Myyntialan ammattilaiset...

Hyvinvointi

Miten reagoit kollegan kertomiin hyviin uutisiin? Myötäinto tai sen puute vaikuttaa työpaikan ihmissuhteisiin, työn imuun ja jopa...

Sivut