Hyvinvointi

Hyvinvointi

Nukkuminen, liikkuminen ja ruokavalio vaikuttavat aivojen toimintakykyyn. Esimerkiksi univaje heikentää muistia ja tunteiden säätelyä....

Hyvinvointi

Kyky uudistua on tämän päivän myyntityössä elinehto. Se edellyttää, että ammatillinen osaaminen sekä fyysinen ja psyykkinen suorituskyky...

Hyvinvointi

Asenne näkyy koko olemuksessa. Rupattelukulttuurin vähentyessä asenteen merkitys korostuu entisestään, sanoo asenteiden grand old man...

Hyvinvointi

Miten omaa ja työyhteisön sopeutumiskykyä eli resilienssiä voisi kehittää?

Hyvinvointi

Mihin erityisesti paljon matkustavan kannattaa kiinnittää huomiota, jotta arjessa jaksaa paremmin? Lääkärikeskus Mehiläisen...

Hyvinvointi

Pitkät työpäivät lisäävät terveysriskejä jo, kun säännöllinen viikkotyöaika ylittää 40 tuntia. Kuitenkin joka viides asiantuntija tekee...

Sivut