15.6.20 / 09:30
Tuula Jäppinen ja Pirjo Pitkäpaasi

Myynnin osaajia tarvitaan kaikilla toimialoilla. Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat voivat helpottaa työvoimapulaa ja tuoda uutta näkökulmaa yritysmyyntiin. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu järjesti korkeakoulutetuille maahanmuuttajille täydennyskoulutuksen vaativaan henkilökohtaiseen myyntiin. 

11.6.20 / 09:00
Liisa Raevaara

Kaikessa työssä kirjoitetaan yhä enemmän ja usein monenlaisia tekstejä: raportteja, suunnitelmia, tarjouksia, sopimuksia, verkkotekstejä, sähköposteja, sosiaalisen median päivityksiä ja paljon muuta. Myynnin ja markkinoinnin alalla varsinkin asiakkaille suunnatuilta teksteiltä myös odotetaan paljon.

1.6.20 / 15:30
Pirjo Pitkäpaasi ja Pirjo Purovesi

Myynti nähdään yhä alisteisena markkinoinnille lukuisissa organisaatioissa, alan aineistoissa ja opetusmateriaaleissa. Esimerkiksi markkinoinnin teorian guru Philip Kotler kuvaa myyntityön yhtenä markkinointiviestinnän työkaluna. Tämä on johtanut monessa yrityksessä markkinoinnin ja myynnin erottamiseen toisistaan. Sama ilmiö toistuu myös myynnin ja markkinoinnin opetuksessa: opetus keskittyy vahvasti joko myyntiin tai markkinointiin. Tarvitsemme kulttuurimuutosta.