Ajassa

työsuhdeautoksi sähköauto
Ajassa

Sähköautojen ajokantamien pidentyessä sähköauto alkaa olla vaihtoehto myös työsuhdeautoksi. Sähköauton verokohtelu kuitenkin poikkeaa...

Ajassa

Markkinavoimat edistävät naisten pääsyä johtajiksi paremmin kuin sääntely. 

Ajassa

Mitä uudistuksia työaikalakiin on tulossa? MMA:n lakimies listaa viisi suurinta muutosta.

Ajassa

Huhtikuussa 2019 voimaan tulevalla uudistuksella halutaan turvata työntekijän oikeus neljän viikon palkalliseen vuosilomaan sairaudesta...

yrittäjän työtulo
Ajassa

Ensi vuonna yrittäjän työttömyysturvan YEL-työtulon alaraja on 12 816 euroa vuodessa. Ilmarinen kehottaakin yrittäjiä tarkistamaan...

yrittäjän eläketurva
Ajassa

Eläkevakuutuksen tuotto, työtulon laskeminen, alivakuuttaminen ja eläkemaksujen sovittaminen epäsäännölliseen tulotasoon askarruttavat...

Sivut