Kuinka vaihtaa lomaraha vapaaksi?

loma

Toisilla työpaikoilla on mahdollisuus vaihtaa lomaraha vapaaksi kokonaan tai osittain. Huomioi nämä, kun harkitset vaihtamista.

Lomarahan vaihtamisesta on sovittava.

Lomarahaa ei makseta työsopimuslakiin perustuen, vaan siitä tulee aina sopia. Useimmiten siitä on sovittu alalla sovellettavassa työehtosopimuksessa, työntekijän ja työnantajan välisessä työsopimuksessa tai se maksetaan työpaikan käytännön mukaisesti. Niinpä myös sen vaihtamisesta vapaaksi on sovittava, se ei ole automaattinen oikeus kenellekään.

Vaihtamisesta sopiminen voi perustua työehtosopimukseen tai muuhun sopimukseen työpaikalla tai työnantajan suostumukseen. On suositeltavaa sopia asiasta kirjallisesti.

Älä laske lauantaita mukaan.

Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi ei kannata sopia siten, että lauantait lasketaan mukaan vaihdettuihin vapaapäiviin. Lomarahan maksaminen ei nimittäin perustu vuosilomalakiin eikä sitä näin ollen koske myöskään vuosilomalain laskentasäännöt, ellei erikseen ole näin sovittu.

Vuosilomaa laskettaessa myös lauantait lasketaan lomapäiviksi ja yhteen ”täyteen lomaviikkoon” kuluu kuusi lomapäivää. Lomarahaa vapaaksi vaihdettaessa mukaan kannattaa laskea vain todelliset työpäivät, jolloin yhden viikon saa vapaaksi viidellä vapaapäivällä.

Esimerkiksi täyden 24 päivän kesäloman lomarahan (50 % lomapalkasta) vaihtaminen tuottaa siis 12 vapaapäivää. Ja vapaata niillä saa kaksi viikkoa ja kaksi päivää.

Sovi vuosiloman kertymisestä vaihdetulta vapaa-ajalta.

Lomarahaa vapaaksi vaihtaessasi sovi samalla myös siitä, että vaihdettu vapaa rinnastetaan työaikaan ja että se kerryttää vuosilomaa. Näin siksi, että vuosilomalain määräysten mukaan työntekijä ansaitsee kuukauden aikana täydet vuosilomapäivät, jos hän on kyseisen kuukauden aikana 14 päivää työssä.

Yhden kalenterikuukauden aikana pidetty lomarahasta vaihdettu vapaa voi muuten aiheuttaa sen, että menetät laskennalliset vuosilomapäivät tuolta kuukaudelta.

Lomarahavapailla sairastat omaan laskuusi myös yli kuusi päivää.

Eduskunta palautti 1.4.2016 voimaan tulleella lakimuutoksella vuosilomalakiin työntekijän kuuden päivän omavastuun lomalla sairastamiseen, muutaman vuoden poikkeuksen jälkeen.

Vuosilomalla sairastaessa voit pyytää loman siirtämistä kuuden sairauspäivän jälkeen. Määräys ei kuitenkaan koske vapaapäiviä ja niinpä yli kuuden päivän sairauden sattuessa lomarahavapaille ei työnantajan ole niitä velvollisuus sinulle korvata.

Pitkä sairaus ei tietenkään ole todennäköinen, mutta silti riitojen välttämiseksi kannattaa etukäteen selkeästi määrittää, milloin työntekijä on lomalla ja milloin lomarahoista vaihdetulla vapaalla.

Ei pidettyjä lomia – ei lomarahaa esimerkiksi irtisanoutuessa.

Lomarahaa on oikeutettu yleensä saamaan vain, jos lomat on ehtinyt pitää. Ja yleensä lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi sovitaan ennen vuosilomaa sillä oletuksella, että lomarahat maksetaan eli työntekijä jatkaa työnantajan palveluksessa lomansa jälkeen.

Jos kuitenkin vaikkapa työsuhteen päättyessä on vuosiloma pitämättä, täytyy työnantajan maksaa korvaus pitämättömästä vuosilomasta lomakorvauksena. Lomarahaa ei sen sijaan ole pakko maksaa.

 

Lisää tietoa lomarahasta ja vuosilomalaista löydät MMA:n verkkosivuilta

Kirjoittajan nimi: 
Juha Häkkinen