Työkuorma ja huono johtaminen uuvuttavat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen

tyouupumus_MMA tutkimus

Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen uupuu liian suuren työkuorman ja huonoksi kokemansa johtamisen vuoksi. Tämä kävi ilmi MMA:n tekemästä kyselystä, johon vastasi 556 jäsentä.

– Vaikka tajuaa, että työ sairastuttaa ja tehdään liian pienellä porukalla ja johto on aivan kuutamolla, niin vaihtoehdot on aika vähissä, kommentoi tilannetta yksi uupumiskyselyn vastaajista.

Kyselyyn vastanneista 39 prosenttia kertoo kokeneensa vakavaa uupumusta. Heistä noin puolet on saanut tästä lääkärin diagnoosin.

Uuvuttavaksi tai vähintään väsyttäväksi työnsä kokee 54 prosenttia vastaajista. Vain 7 prosenttia vastaajista sanoo, että työstä johtuva väsyminen ei häiritse vapaa-aikaa.

Suurimmiksi uupumisen syiksi paljastuivat liian suuri työmäärä ja huonoksi koettu johtaminen. Kolmanneksi eniten uuvutti kiire.

– Välillä fiilis on kuin hiilikaivoksessa, vaikka kyseessä pitäisi olla trendikäs ja nuorekas konsulttiyritys. Myös positiivinen palaute menee yli, sillä kaikki on aina niin timanttista ja huippua, että oksat pois, kuvaa yksi vastaaja työpaikkansa kulttuuria.

Monen vastaajan mukaan uupumiseen johtava kierre alkaa siitä, että johto vaatii tuloksia, mutta tavoitteet ovat epärealistiset tai epäselvät. Tukea tai edes arvostusta ei tule. Työkuormaa kasvattavat lisääntynyt raportointi ja aiemmin assistentin hoitamien töiden siirtyminen päälliköiden ja asiantuntijoiden itse hoidettavaksi.  Yksi vastaajista kuvaa tilannetta näin:

– Myynniltä odotetaan jatkuvaa kasvua, mutta tukitoimet ovat lähinnä sisäisten projektityöryhmien perustamista, joiden tulos on aina sama: myynnin täytyy kasvaa ja myyjien täytyy osata motivoida itseään. Tuntuu, että riittää, kun pidetään pari tsemppipuhetta.

Useimmat vastaajat kertovat uupumisen ilmenevän ärtyneisyytenä, nukahtamis- ja univaikeuksina sekä asioiden unohteluna.  Uneen liittyvät ongelmat korostuvat erityisesti johtaja- ja päällikkötason vastaajilla.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten kommenteissa heijastuu suomalaisen perusasenne työhön: tunnollisuus. Uupunut ei luovuta tai hae apua herkästi. Lähes 60 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ei ole ollut poissa töistä, vaikka on ollut uupunut. Vain 14 prosenttia kokee saaneensa apua työterveyshuollosta.

– Työuupumus on kuin onnettomuus, johon herätään usein liian myöhään, sanoo työpsykologi Karri-Pekka Kauppinen. Hänen mukaansa avun hakeminen voi tuntua häpeälliseltä varsinkin silloin, jos kyse on ensimmäisestä työuupumuksesta. Kynnys hakeutua avun piiriin on hänen mukaansa kuitenkin madaltunut.

Kyselyn tulosten paljastuttua MMA päätti ryhtyä tarjoamaan jäsenilleen työpsykologipalvelua, joka on kaikkien saavutettavissa. Karri-Pekka Kauppinen auttaakin syksystä lähtien myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia etävastaanotollaan.  Lue lisää työpsykologipalvelusta.

MMA toteutti työuupumuskyselyn verkossa toukokuun lopulla.  556 vastaajasta miehiä oli 58 prosenttia ja tehtävätasoltaan johtajia sekä päälliköitä oli 42 prosenttia. Lähes puolet vastaajista (47 prosenttia) oli iältään 50 – 59-vuotias.

 

Lue lisää tutkimuksen tuloksista Myynti & Markkinointi -lehdestä 4/18!