Tavoitteiksi verotuksen alentaminen, työn ja osaamisen kehittäminen

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille on tärkeää, että ennen vaaleja keskustellaan työaikalaista, verotuksesta, yrittäjien asemasta ja tierahoituksesta. Me MMA-laiset haluamme vaikuttaa siihen, että tuleva hallitus ottaa ohjelmaansa meille merkittävät tavoitteet.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA esittää, että seuraava hallitus:

  • kannustaa työn ja osaamisen kehittämistä alentamalla työhön kohdistuvaa verotusta ja säätämällä omaehtoisia koulutusmenoja verovähennyskelpoisiksi
  • käynnistää selvityksen työaikalain toimivuudesta asiantuntijatyössä ja liikkuvassa työssä
  • kirjaa työaikalakiin työaikapankin ja mahdollisuudet työaikajoustoihin.
  • uudistaa työaikadirektiivin siten, että se antaa kaikille työntekijöille työaikasuojan
  • säilyttää kilometrikorvausten laskentamallin ja työsuhdeautojen verotusmallin entisellään
  • poistaa kilpailukieltosopimusten käyttömahdollisuuden työ- ja virkasuhteissa
  • varmistaa riittävän tierahoituksen, jotta liikenne sujuu
  • parantaa yrittäjyyden edellytyksiä, yritystukijärjestelmää ja yrittäjien työttömyysturvaa

Yksi pystyvä myynnin ja markkinoinnin ammattilainen mahdollistaa omalla työllään yli kymmenen muun työntekijän työn tuotanto- ja toimitusketjussa. On siis tärkeää, että toimintaedellytyksistämme huolehditaan. 

Tutustu kaikkiin Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n hallitustavoitteisiin täällä.

 

Jos olet myynnin ja/tai markkinoinnin ammattilainen, mutta et ole MMA:n jäsen, mieti tarvitsetko turvaa työelämässä ja liittoa, joka ajaa etujasi. Liity MMA:han! Parhaat mukana!