Tasa-arvoinen kahvinkeittäjä ja vähätietoinen koriste – toteutuuko tasa-arvo myynnin ja markkinoinnin alalla?

tasa-arvo

”Kuules tyttö.” ”Mitäs mummo.” ”Kun on vaativa ja jämäkkä, niin miehellä se on hienoa, mutta naisena kuulee olevansa bitch.” ”Välillä tuntuu, että on kuin roskakori miesvaltaisessa työpaikassa.”

Naiselta vaaditaan työelämässä enemmän kuin mieheltä. Naisen on oltava jämäkkä ja äänekäs päästäkseen vaikuttamaan ja saadakseen parempaa palkkaa. Asemasta riippumatta sukupuoli vaikuttaa kohteluun. Tätä mieltä on noin kolmannes Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n työelämän tasa-arvoa koskevaan kyselyyn vastanneista. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 550 MMA:n naisjäsentä.

Toisaalta erot työpaikkojen välillä ovat suuria. Ja myönteistä on, että yli 60 prosenttia vastaajista kokee, että heitä kohdellaan tasa-arvoisesti. 10 prosenttia vastaajista ei ottanut kantaa tasa-arvoiseen kohteluun.

Moni vastaaja kommentoi, että tasa-arvo on naisesta itsestä kiinni. Jotkut vastaajat kehuivat omia työnantajayrityksiään tasa-arvoa edistävistä toimista. Lisäksi vastauksista heijastuu, että nuoren sukupolven tai vahvojen naisten astuminen johtoon näyttäisi lisäävän tasa-arvoa.

Yli kolmannes vastaajista (35 %) oli sitä mieltä, että naiseus haittaa myös uralla etenemistä. Palkkaukseen sukupuolella on hieman vähemmän vaikutusta. Noin neljännes vastaajista (26 %) ilmoitti tienaavansa vähemmän kuin mieskollegansa. Puolet vastaajista ei tiennyt kollegansa palkkaa.

Nainen ei pääse mukaan päätöksentekoon

Epätasa-arvoa naiset kokevat monella tavalla. Usean vastaajan mielestä pärjätäkseen työelämässä naisen pitää olla ahkera, mutta myös paljon pätevämpi kuin mies. Monesti miehelle etenemiseen riittää se, että on hyvä tyyppi.

”Koen, että naisena minun on pitänyt vakauttaa asemani yrityksessä osaamalla ja tekemällä enemmän kuin kollegat, jotta voin olla varma, että minua kuunnellaan ja saan toteuttaa organisaationi johtamista valitsemallani tavalla.”

Moni kyselyyn osallistunut nainen viittaa myös hyväveli-verkoston olemassaoloon. Varsinkin miesvaltaisissa työpaikoissa naiset jätetään helposti saunailtojen ja messumatkojen ulkopuolelle. Tällöin nainen ei saa tarvitsemaansa tietoa, eikä pääse osallistumaan päätöksentekoon. Jotkut naiset kokevat myös, että heitä ei kuunnella: ”Ideani menevät läpi vasta sitten, kun mieskollega esittää saman asian.”

Keitäs tyttö kahvit!

Miesvaltaisessa organisaatiossa nainen saa helposti sihteerin roolin, vaikka olisi samassa asemassa miesten kanssa.

”Joskus tuntuu, että tiettyjä asioita odotetaan vain miehen osaavan. Nainen voi sillä aikaa keittää kahvit…” Yksi mieskollegojensa rinnalla messuosastosta vastannut nainen kiteytti tuntemuksensa omasta roolistaan: ”Nuorta naista pidetään vähätietoisena koristeena.”

Perheellisen ja perheettömän epätasa-arvo

Työn ja perheen yhteensovittaminen vaatii jonkin verran tai paljon järjestelyjä 60 prosentilla niistä vastaajista, joilla on lapsia. Moni näistä vastaajista kertoi riittämättömyyden tunteesta. Myynnin ja markkinoinnin alalla toimivan naisen pitää järjestellä perhe-elämä ja harrastuksensa venyvien työpäivien, ylitöiden ja matkustamisen mukaan.

Epätasa-arvo voi näkyä myös perheettömän ja perheellisen välisessä kohtelussa. Usea perheetön vastaaja kertoi joutuvansa aina joustamaan työ- ja loma-ajoista. Toisaalta moni perheellinen kommentoi, että perhevapaalla olo ja poissaolo lasten sairastumisen takia aiheuttavat hankaluuksia työpaikalla. Yksi vastaaja kertoi saaneensa kirjallisen varoituksen, kun ilmoitti, että ei pääse töihin lapsen hoitajan sairastuttua. Yksi pienten lasten äiti antoi esimerkin epätasa-arvoisesta kohtelusta: ”Joudun tuomaan lääkärintodistuksen ensimmäisestä sairaspäivästä alkaen, kun muut saavat olla kolme päivää pois omalla ilmoituksella.”

Asiakastyössä haittaa ja hyötyä

Jotkut naiset olivat kommenteissaan nostaneet esille sukupuolen vaikutuksen asiakastyössä. Esimerkit olivat sekä myönteisiä että kielteisiä.

”Valitettavasti liian usein törmää miesostajiin, joiden käytös on naisedustajaa kohtaan ala-arvoista.” Toisaalta ”miesasiakkaiden on helpompi paljastaa oma osaamattomuutensa naismyyjälle, sillä tällöin ei tarvitse niin päteä”.

Tasa-arvo koetaan tärkeäksi aiheeksi

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:han kuuluu noin 7 400 naista. Tasa-arvokysely lähetettiin maaliskuun toisella viikolla noin 4 000 MMA:n naisjäsenelle. Heistä 550 vastasi.

Yli 70 prosenttia vastaajista sijoittuu ikähaarukkaan 36-55 vuotta. Liki 90 prosenttia vastaajista on tällä hetkellä työsuhteessa ja valtaosa vastaajista on ollut työelämässä yli 10 vuotta. Kaksi kolmannesta vastaajista joutuu matkustamaan työssään. Matkustusmäärät vaihtelevat suuresti, muutamasta päivästä kuukaudessa liki päivittäiseen matkustamiseen.  

Puolet vastaajista toimii päällikkötehtävissä, tyypillisesti myynti- tai tuotepäällikkötittelillä. Seuraavaksi eniten vastaajina oli myyntiedustajia ja myyntineuvottelijoita sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimivia naisia.

Kiitos kaikille vastanneille! Saimme kyselyyn todella paljon vastauksia ja lisäksi sivukaupalla kommentteja ja kokemuksia. Tasa-arvoasia koetaan siis tärkeäksi aiheeksi ja palaamme siihen vielä monta kertaa uudelleen sekä otamme tulokset huomioon toiminnan kehittämisessä.