Selvitämme työelämän tasa-arvoa

tasa-arvokysely

Akava aloitti viime viikolla kampanjan palkkatasa-arvon puolesta. Myös MMA nostaa nyt tasa-arvoteemaa esille. MMA selvittää naisjäsenille kohdennetulla kyselyllä, miten tasa-arvo toteutuu myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen työelämässä ja miten alalla työskentelevä yhdistää työn ja perhe-elämän. MMA-nainen,  olet saanut kyselyn sähköpostiisi, vastaathan siihen viimeistään maanantaina 14.3.!

Kyselyn tuloksista kerromme eri viestintäkanavissamme ja hyödynnämme tietoja liiton toiminnan suunnittelussa.

Akava julkaisi laskelman, jonka mukaan naisten kokonaisansiot ovat noin 82 prosenttia miesten kokonaisansioista. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten tuoreen palkkatutkimuksen mukaan MMA-nainen pärjää palkkavertailussa kanssasiskojaan paremmin, sillä hänen euronsa on 89 prosenttia MMA-miehen eurosta. Mediaanikuukausipalkka on MMA-naisella 4 379 euroa ja MMA-miehellä 4 934 euroa.  Jos tarkastellaan myyntiedustajien palkkoja, niin tilanne jopa kääntyy naisen eduksi: miehen euro on 98 prosenttia naisedustajan eurosta. Miesedustaja tienaa 4 124 euroa ja nainen 4 200 euroa kuukaudessa (mediaanipalkka). MMA:n n. 27 000 jäsenestä n. 7 400 on naisia.  

Akavan mukaan palkkaerot selittyvät osin sillä, että miehet suuntaavat paremmin palkatuille aloille sekä johtotehtäviin ja naiset ottavat päävastuun perheen arjen pyörittämisestä. Tämä ei kuitenkaan selitä kaikkea.

Akavan asiantuntija Tarja Arkion mukaan uusi tasa-arvolaki on puremassa palkkojen epäsuhtaan. Yksi lain tuomista keskeisistä välineistä on työntekijöiden tehtävien mukaan tehtävä palkkakartoitus. 

–  Akava haastaa poliitikot, työnantajat ja työmarkkinajärjestöt tekemään sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka edistävät naisen työmarkkina-asemaa, ohjaavat naisia vastuullisempiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin. Lisäksi miehillä on aivan yhtäläinen vastuu kodista ja lapsista kuin naisilla. Nuoret miehet ovat tähän jo valmiimpiakin, ja rakenteiden pitää heitä tässä tukea, sanoo johtaja Maria Löfgren Akavasta.

Nainen, neuvoja palkkaneuvottelun tueksi löydät Akavan sivuilta.