Nyt on aika uudistaa työelämää

Työaikamääräykset on uudistettava, kipailukieltosopimuksista on luovuttava ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä on helpotettava. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n mielestä Akavan työelämän uudistusohjelma ja sen toimenpiteet ovat tarpeellisia.

Akava esittää työaikalain merkittävää uudistamista muun muassa siten, että työajoista voitaisiin sopia alakohtaisesti työmarkkinapöydissä. Esitys on osa ohjelmaa, joilla Akava uudistaisi työelämää ja edistäisi työllistymistä. Samoin Akava esittää työaikalain kehittämistä kokonaisuutena siten, että kaikkien palkansaajien työaikasuojelu ja työstä palautuminen turvataan.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n mielestä työelämän on pakko uudistua, jotta pärjäisimme jatkossakin.

– Pelkkä vanhakantainen vastustaminen ei voi olla nykyaikaisen ammattiyhdistystoiminnan ydintä. Akavan uudistusehdotuksessa ovat mukana meille tärkeät työaika- sekä kilpailunkieltoasiat. Samoin se sisältää konkreettisen ehdotuksen pitkäaikaistyöttömien aseman parantamiseksi, toteaa MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

Akava esittää, että pitkäaikaistyöttömiä voitaisiin palkata määräaikaiseksi ilman erillistä perustetta määräaikaisuudelle ja paikallista sopimista pyrittäisiin lisäämään huomioiden kuitenkin tasapuoliset neuvottelumahdollisuudet. Myös palkansaajien kilpailukieltosopimuksista tulisi luopua ja työaikasääntelyyn tulisi tehdä kokonaisuudistus sekä työaikalakia että muita työaikamääräyksiä koskien.

Nykyinen työaikalaki on tehty suljettuun teollisuusyhteiskuntaan, eikä se toimi 2020-luvun globaalissa it- ja palveluyhteiskunnassa. Akava ymmärtää, että 2020-luvun asiantuntijatyö edellyttää lisää yksilöllisiä työaikajoustoja.

– Käytännössä suljetaan silmät siltä, että henkilöstö tekee jatkuvasti työtä säännöllisen työajan jälkeen. Työaikalain ja -suojelun kiertämisestä on tullut maan tapa, toteaa johtaja Maria Löfgren Akavasta.

Ylityöt ja työmatkat johtavat usein kierteeseen, jossa työntekijöillä ei ole mahdollisuutta palautua työstään. Tämä yhdessä puutteellisen työaikasuojelun kanssa voi johtaa hallitsemattomaan kiireeseen. Työaikalain uudistaminen voisi olla ratkaisu näihin ongelmiin.

– Nykyinen työaikalaki ei tunnista riittävästi työntekijöiden ja työnantajien tarpeita ja eri toimialojen erityspiirteitä. Esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin alalla olisi helpompaa sopia pitkien työsidonnaisuusaikojen korvaamisesta ylimääräisillä vapailla, kun lainsäädännön perusta olisi nykyaikaisempi ja sisältäisi jo itsessään erilaisia joustomahdollisuuksia, sanoo Juha Häkkinen.