MMA:n työttömyyskassa aloitti ansiopäivärahan ennakkomaksut

Koronakriisin aiheuttaman moninkertaisen hakemusmäärän vuoksi MMA:n työttömyyskassa on aloittanut ennakkomaksujen maksamisen ansiopäivärahan hakijoille.

Ennakkomaksu on 33,66 euroa päivässä ja sitä maksetaan niille päivärahan hakijoille, joiden ensimmäisen hakemuksen saapumisesta kassaan on kulunut yli 14 päivää ja joiden hakemusta ei ole vielä ehditty ottaa normaaliin hakemuskäsittelyyn. 

Ennakkomaksu maksetaan tiettyjen perusehtojen täyttyessä automaattisen poiminnan perusteella. Poimintaan on kerätty hakijat, jotka ovat olleet työttömyyskassan jäseniä vähintään työssäoloehtoon tarvittavan ajan. Lisäksi tarvitaan TE-toimistosta esteetön lausunto, jonka tulee kattaa koko hakemukseen merkitty ajanjakso. Työsuhteen päättyessä maksettu taloudellinen etuus tai ulosoton perintä estää ennakkomaksun maksamisen. 

Ennakkomaksua maksetaan työttömälle tai lomautetulle hakemukseen merkityltä työttömyysajalta viideltä päivältä viikossa. Osa-aikatyötä tekeville tai osa-aikaisesti lomautetuille hakijoille ennakkomaksua maksetaan hakemuksessa ilmoitettujen työttömyys- tai lomautuspäivien perusteella. Esimerkiksi kaksi päivää viikossa lomautettuna olevalle hakijalle voidaan maksaa neljän kalenteriviikon hakujaksolla ennakkomaksua kahdeksalta päivältä.     

Maksusta ei anneta päätöstä, vaan se annetaan varsinaisen ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Maksusta ilmoitetaan saajille tekstiviestitse ja sähköpostitse ennakkomaksua edeltävänä päivänä tai varsinaisena maksupäivänä (riippuu siitä, mitä pankkia saaja käyttää). Kassa maksaa päätöksenannon yhteydessä varsinaisen päivärahan ja ennakkona maksetun päivärahan erotuksen. Jos ennakkomaksua on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Ennakkomaksuja maksetaan ensihakemuksen perusteella siten, että ennakkomaksu on hakijan tilillä viimeistään kolmen viikon kuluttua ensihakemuksen saapumisesta kassaan. Esimerkiksi viikolla 23 hakemuksensa toimittaneet saavat ennakkomaksut tililleen viikon 25 aikana. Ennakkomaksua saapuneisiin jatkohakemuksiin maksetaan kaksi kertaa viikossa.

Ajankohtaisimmat tiedot löydät aina MMA:n työttömyyskassan verkkosivuilta