MMA tyytyväinen: selvitys kilpailukielto- ja salassapitosopimuksista alkaa

kilpailukielto ja salassapito

Työministeri Jari Lindström on asettanut selvityshenkilö Jukka Ahtelan selvittämään työntekijöiden kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käytäntöjä. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on tyytyväinen, että päätöksentekijät ovat vihdoin heränneet.

Kilpailukielto- ja salassapitoasiat ovat yleisimpien MMA:n lakimiesten setvimien asioiden joukossa.

− On korkea aika tarttua lähes laittomiksi vakioehdoiksi työsopimuksiin hiipineisiin käytäntöihin, toteaa MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

− Kilpailukielto- ja salassapitosopimusten rooli on muuttunut myynnin ja markkinoinnin alalla epäterveeseen suuntaan. Sopimusten käyttö ei enää perustu oikeutettuun liikesalaisuuden suojaamiseen, vaan liian usein ne vain sisällytetään syvemmin pohtimatta työsopimukseen. Joskus jopa sillä tarkoituksella, että työntekijän työpaikanvaihto vaikeutuisi.

Akava selvitti yrityksissä työskentelevien akavalaisten kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käytäntöjä viime keväänä. Selvityksen mukaan joka kolmannella yrityksessä työskentelevällä akavalaisella on kilpailukieltosopimus ja lähes jokaisella sen lisäksi myös salassapitosopimus. Lähes joka toisessa uudessa työsopimuksessa on kilpailukieltoehto. 

− Kilpailukieltosopimukset vaikuttavat haitallisesti työvoiman liikkuvuuteen. Kyselyyn vastanneista noin joka kolmas katsoi, että sopimus on vähentänyt halua vaihtaa työpaikkaa. Tämä jäykistää tarpeettomasti työmarkkinoita, sanoo Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski

− Työnantaja voi työpaikanvaihdostilanteessa vedota kilpailukieltoon ja aiheuttaa uhkaa taloudellisesta menetyksestä, vaikka toiseen työpaikkaan siirtymiseen ei liittyisi mitään laitonta ja paheksuttavaa. Nykymenon jatkumisen ääripäässä onkin uhka, että kilpailukiellosta muodostuu tapa periä kynnysrahaa työpaikasta irtisanoutuvalta, arvioi Häkkinen.

Akava on jo aiemmin esittänyt ratkaisuja, joilla sekä salassapitosopimusten että kilpailukieltosopimusten käytäntöjä voitaisiin parantaa uudistamalla lainsäädäntöä. Vuorenkosken mukaan tärkeintä olisi, että saataisiin lainsäädännöllä rajoitettua näiden sopimusten käyttö vain sellaisiin tilanteisiin, joissa niistä on suomalaiselle työelämälle selvästi hyötyä.

Työministeriön selvitystyön on tarkoitus valmistua toukokuun 2018 loppuun mennessä. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on aikatauluun tyytyväinen, sillä sen mukaan nykyinen hallitus ehtisi vielä tekemään tarvittavat muutokset.

 

Lisää asiasta:

Akavan tiedote koskien selvitysmiehen asettamista löytyy täältä

Lisätietoja MMA:n osalta antaa toiminnanjohtaja Juha Häkkinen, p. 020 122 4408