Irtisanomisjärjestyksen muuttaminen ei edistä ikätasa-arvoa

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA ei näe perusteltuna SAK:n esittämää ajatusta lakisääteisestä irtisanomisjärjestyksestä.

– Toteutuessaan tällainen järjestys käytännössä suosisi ikävuosiltaan vanhempia työntekijöitä nuorten kustannuksella ja edistäisi ikäryhmien välistä tasa-arvoa loppujen lopuksi vain vähän. Ennemminkin haluaisimme muita keinoja, toteaa MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan esille tuomassa ehdotuksessa irtisanomisjärjestys määräytyisi pääpiirteittäin työsuhteen pituuden mukaan – ensimmäisenä irtisanottaisiin lyhyimmät työsuhteet. Käytännössä tämä useimmiten tarkoittaisi nuorempaa kuin vanhempaa työntekijää. SAK perustelee esitystään muun muassa sillä, että yli 50-vuotiaiden mahdollisuudet löytää uusi työpaikka työttömyyden jälkeen ovat heikommat kuin nuorilla.

– Ikäsyrjintää ei voi kieltää, niin nuorten kuin vanhojenkin pitäisi pystyä löytämään työpaikka ja työllistymään. Olemme jo muutaman vuoden ajan nostaneet esille alamme työntekijöiden ja työelämään takaisin pyrkivien kokemusta ikäsyrjinnästä. Luotamme kuitenkin edelleen muihin keinoihin, valistukseen ja asian esillä pitämisen voimaan ohi rakenteita jäykistävien määräysten.

Häkkinen näkee asiassa myös muita ongelmia. Eri ikäluokkien välistä epätasa-arvoa ei kannata uudistuksilla kasvattaa.

– Nähtävillä olevia ongelmia ovat muun muassa lyhyempien ja määräaikaisten työsuhteiden keskittyminen entistäkin enemmän nuorille ja ikääntyneitten työntekijöiden omaehtoisen ammattitaidon kehittämisen mahdollinen laskeminen, jos tarvetta siihen ei ole suojellumman aseman vuoksi. Pahinta on ehkä se, jos ratkaisun myötä nuoremmat ikäluokat menettävät uskoaan työelämän ja esimerkiksi eläkejärjestelmän legitimiteettiin – he nimittäin rahoittavat merkittävältä osaltaan meidän yli viisikymppisten nykyisiä ja tulevia eläkkeitä ilman varmaa tietoa siitä, onko yhteiskunnan eläkelupaus samanlainen jatkossa heidän osaltaan.

– Käytännössä parasta työmarkkinaturvaa on ammattitaidon ja osaamisen ylläpito omatoimisesti ja työantajan kouluttamana. Ennen irtisanomisjärjestyksen säätämistä olisi esimerkiksi syytä parantaa työntekijän käytännön kouluttautumisoikeuksia ja työnantajan velvollisuutta suunnata esimerkiksi työkykyä ja osaamista ylläpitävää ja parantavaa koulutusta yli 55-vuotiaille työntekijöille, näkee Häkkinen.