Akava: Kilpailukieltosäännöksen muuttaminen myönteinen askel

Työministeri Timo Harakka on päättänyt aloittaa kolmikantaisen lainvalmistelun kilpailukieltosäännöksen muuttamisesta. Työryhmän tehtävänä on valmistella korvausvelvollisuutta koskeva ehdotus. MMA:n ja Akavan edunvalvontatyön yhtenä pitkäaikaisena tavoitteena on ollut kilpailukieltosäännösten rajoittaminen.

”Kilpailukiellot tuovat työmarkkinajäykkyyttä estäen tehokkaasti työstä työhön siirtymisiä. Asiakokonaisuus on toistuvasti MMA:n lakimiehiltä kysyttyjen yleisimpien kysymysten joukossa. Työmarkkinoiden jäykkyys nousee myös tasaisesti esiin OECD-maiden kilpailukykyvertailussa heikentäen Suomen maasijoitusta ja houkuttelevuutta investointeihin. On hyvä, että työministeri perustaa nyt hallitusohjelman mukaisen työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella korvausvelvollisuutta koskeva ehdotus. Edunvalvonnalla pyrimme luonnollisesti vaikuttamaan ehdotuksen sisältöön.” toteaa MMA:n palvelu- ja kehityspäällikkö Samuli Myllyharju.

Lue lisää klikkaamalla tästä.