YTN on aloittanut painostustoimet teknologiateollisuudessa ja suunnittelu- ja konsulttialalla

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on vauhdittanut Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa käytäviä neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta painostustoimilla. Ne ovat voimassa teknologiateollisuudessa ja suunnittelualalla. Näillä aloilla työskentelevien MMA:n jäsenten on hyvä noudattaa YTN:n suosituksia.

Teknologiateollisuudessa on voimassa ylityökielto 4.–19.12. välisenä aikana. Myös vapaa-ajalla matkustaminen työasioissa on kielletty kyseisenä ajankohtana.

Suunnittelu- ja konsulttialalla on alkanut niin kutsuttu venymiskielto lauantaina 4.12. Kielto on voimassa toistaiseksi. Venymiskielto tarkoittaa ylityökieltoa, kieltoa matkustaa vapaa-ajalla työasioissa sekä kieltoa kerryttää liukumasaldoa.

Mitä kiellot tarkoittavat MMA:n jäsenille?

YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa ylempien toimihenkilöiden työehtosopimustoiminnasta. MMA on YTN:n jäsenliitto. YTN neuvottelee useilla toimialoilla ylemmille toimihenkilöille työehtosopimuksia, joita sovelletaan myös monien MMA:n jäsenten työsuhteissa.

YTN on tiedottanut verkkosivustollaan, mitä ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot tarkoittavat käytännössä. Teknologiateollisuus- tai suunnittelualalla ylempänä toimihenkilönä työskentelevä MMA:n jäsen voi noudattaa näitä YTN:n ohjeistuksia:

  • Kiellot koskevat kaikkia teknologiateollisuudessa työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä sekä kaikkia suunnittelu- ja konsulttialan ylempiä toimihenkilöitä.
  • Ylityökielto tarkoittaa, että kiellon aikana alalla tehdään työpäivinä työsopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa, joka on alan ylemmillä toimihenkilöillä valtaosin 7,5 tuntia päivässä. Osalla se voi olla 8 tuntia. Säännöllisen työajan ylittävän työn tekeminen on kielletty ylityökiellon aikana.
  • Liukuvassa työaikajärjestelmässä voidaan työaikaa lyhentää, mutta ei pidentää. Liukuma on työnantajalle annettu jousto, jota ei pidä antaa.
  • Vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto tarkoittaa, että kaikki työmatkat alkavat ja päättyvät työajalla.
  • Huom! Ylityöstä tai työasioissa vapaa-ajalla matkustamisesta kieltäytyminen ei vaadi erityistä syytä.
  • Kiellot koskevat kaikkia alalla työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä, niin järjestäytyneitä kuin järjestäytymättömiäkin.

Lisätietoa on YTN:n verkkosivustolla:

YTN:n TES ja sopimustoimintaneuvottelut

Ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot

YTN aloittaa painostustoimet teknologiateollisuudessa

YTN aloittaa painostustoimet suunnittelualalla

Lisätietoa voit tarvittaessa kysyä myös kehityspäällikkö Samuli Myllyharjulta:
puhelin 020 122 4409, samuli.myllyharju@mma.fi.