Viekö opiskelu työttömältä tuen?

Saako työtön opiskella, tehdä vapaaehtoistyötä tai harjoittaa pienimuotoista yritystoimintaa menettämättä ansiosidonnaista päivärahaa? Kyllä ja ei.

Useimmiten päätösvalta on TE-toimistolla (ns. työvoimapoliittinen päätös). Jos TE-toimisto tekee kielteisen päätöksen työttömyysetuuden maksamisesta, päätös sitoo työttömyyskassaa ilman, että se voi käyttää omaa harkintavaltaansa. Mikäli päätös annetaan takautuvasti, kassa saattaa joutua perimään maksettuja työttömyysetuuksia takaisin.

Päätoimista opiskelua voidaan tukea työttömyysetuudella, jos se täyttää työvoimapoliittiset ehdot. Mikäli saat työttömyysetuutta ja harkitset opiskelun aloittamista, käänny ensin TE-toimiston puoleen. TE-palvelujen sivuilta saat lisätietoa. Huomaa, että opiskelua voidaan tukea ansiopäivärahalla enintään se aika, jonka verran päivärahan maksupäiviä on jäljellä.

Sivutoimista opiskelua voidaan tukea tietyin ehdoin. Tästä löytyy tietoa TE-palvelujen sivuilta

Vapaaehtoistyön aloittaminen voi joissain tapauksissa estää työttömyysetuuden jatkumisen. Mikäli vapaaehtoistyö katsotaan työksi, jota tavallisesti tehdään palkkatyössä tai yritystoimintana, TE-toimisto voi evätä oikeuden työttömyysetuuteen. Vaikka työttömille halutaan pitää samat oikeudet tehdä vapaaehtois- ja talkootöitä kuin työssä käyvillä, mitään listaa sallituista tai estävistä töistä ei ole.

Työmäärä voi vaikuttaa. Jos TE-toimisto katsoo palkattoman työn määrän estävän kokoaikaisen palkkatyön vastaanottamisen, palkatonkin työllistyminen lasketaan päätoimiseksi eikä työttömällä ole oikeutta työttömyysetuuteen. Tiukimmillaan TE-toimisto voi tulkita erittäin ahkeran marjastuksen ja sienestyksen kokoaikatyöksi.

Erityistapauksiakin löytyy. Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan työtön rakennusalan ammattilainen ei saisi työttömyysetuusaikanaan rakentaa taloa, asua siinä vähän aikaa ja sitten myydä talon pois. Tällöin siinä tuettaisiin henkilön normaalia työtä.

Pienimuotoisenkin yritystoiminnan aloittaminen työttömänä voi lopettaa oikeuden työttömyysetuuteen. Periaatteessa yritystoiminta voisi olla sallittua, mutta ”säännön soveltaminen on kirjavaa TE-toimistoissa” (Työ- ja elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, Etelä-Suomen Sanomat 13.11.2015). Usein yritystoiminta katsotaan automaattisesti päätoimiseksi ja siten työttömyysetuuden estäväksi.

Pitäisikö edellä olevista esimerkeistä vetää sellainen johtopäätös, että työttömänä ei voi eikä kannata tehdä mitään?

Ei suinkaan. Mutta aivan ensin pitää ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja selvittää oikeutensa sekä velvollisuutensa. Siis ennalta. Siinä mielessä ollaan samassa tilanteessa kuin palkkatyötarjousta harkitessa: kannattaa selvittää työn sisältö ja palkkaus ennen kuin lähtee hommiin.