Teetkö sponsorointia vai liiketoimintaa ja brändiä rakentavaa vaikuttajamarkkinointia?

Urheilumarkkinointi on kasvun, kansainvälistymisen ja brändin rakentamisen työkalu sekä yksi vaikuttajamarkkinoinnin muoto. Kiinnostus monipuoliseen vaikuttajamarkkinoinnin tekemiseen kasvaa jatkuvasti.

Meltwaterin State of Social Media 2021 -tutkimuksen mukaan 28 % organisaatioista on jo hyödyntänyt vaikuttajamarkkinointia. Vuonna 2021 13 % aikoo ryhtyä siihen ja 41 % organisaatioista aikoo työskennellä  vaikuttajien kanssa. Vaikuttajamarkkinoinnin ennustetaan lisääntyvän erityisesti B2B-sektorilla.

Mutta miten urheilumarkkinoinnissa pääsee alkuun ja miten valitun vaikuttajan kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan käytännössä hyödyntää?

1. Määrittele, mitä tavoittelet vaikuttajan kanssa tehtävällä yhteistyöllä

Jos harkitset urheilumarkkinointia yrityksesi brändäämisen työkaluna, kannattaa aluksi pohtia, miten saavutat urheilumarkkinoinnilla yrityksesi strategisia liiketoimintatavoitteita, millaisia tavoitteita asetat kumppanuudelle ja miten toteuttaisit ne kumppanin kanssa. Haarukoi myös, kuinka suuren budjetin yritys voi varata yhteistyön toteuttamiseen ja mikä on sille asetettava ROI.

Kartoita myös, teetkö kaiken vaikuttajayhteistyöhön liittyvän itse vai ostatko ulkopuolista suunnittelu- ja toteutusapua.  

iLOQ on määritellyt tavoitteekseen kansainvälistymisen ja kasvun sekä oman alansa ajatusjohtajuuden, mitkä toimivat lähtökohtana kumppanien valintaan. Yhtiön keulakuvaksi haluttiin kansainvälisesti jo tunnettu henkilö, joka tukisi iLOQin kansainvälistymisstrategiaa.

2. Kartoita ja punnitse huolellisesti, kenet valitset kumppaniksi

Kumppanin pitää kuvastaa brändin arvoja: miten hän sopii yritykseen, sen kulttuuriin ja arvoihin, siihen mitä yritys edustaa. Tämä toimii tietysti myös toiseen suuntaan, eli miten yritys sopii kumppanin ja hänen brändinsä arvoihin. Kyse on pitkälti siitä, että yrityksen ja kumppanin välillä on löydettävissä yhteinen sävel ja molemminpuolinen luottamus.

iLOQilla lähtökohtana oli, että kumppanin tuli yhtiön brändin arvoja kuvastaakseen olla tavanomaista ajattelua haastava voittaja ja johtava omalla alallaan – aivan kuten iLOQ on omalla alallaan. iLOQ teki yhteistyösopimuksen formulakuljettaja Kimi Räikkösen kanssa. iLOQilla ja Kimillä yhteistä ovat samanlainen asenne, arvot ja korkea kunnianhimo. Molemmat haluavat tehdä asioita tavanomaisesta eroavalla tavalla ja ravistella vanhoja tottumuksia.

3. Mieti jo kumppania valitessasi, millaista yhteistyötä tehdään ja miten

Keskustele mahdollisen tulevan kumppanin kanssa siitä, millaisia yhteistyön muotoja kumppanuudelta odotat ja millaisiin yhteistyön muotoihin hän on valmis. On tärkeää keskustella myös siitä, kuinka paljon aikaa kumppanilla on käytettävissä: kuinka paljon hän ehtii osallistua yrityksesi järjestämiin tapahtumiin ja sisällöntuotantoon? Entä miten yhteistyötä käytännössä tehtäisiin? Kumppanin kanssa pitää olla selvät sävelet siitä, mikä on hänen osuutensa esimerkiksi tapahtuman hoitamisessa tai mitä hän sanoo lehden etusivulle laitettavassa mainoksessa.

4. Suunnittele, miten teet ja hyödynnät kumppanin kanssa tehtävää yhteistyötä ja mittaat tuloksia

Kumppanuus rakennetaan usein erilleen muusta tekemisestä siksi, että jos yhteistyö pitää jostain syystä lopettaa, se on helppo jättää pois kampanjoista. Yhteistyösopimus on vain pääsylippu tiettyyn kumppanuuteen tai alustaan. Yhteistyöllä ei ole arvoa, jos sitä ei hyödynnä tai sen jättää irralliseksi muusta markkinoinnista.

Kannattaa siis suunnitella, miten kumppanuuden tuomaa yhteistyötä hyödyntää. Suunnittelussa voi käyttää apuna esimerkiksi viisi osa-aluetta kattavaa mallia:

  • Ota kumppani mukaan markkinointiviestinnän sisällöntuotantoon: mitä ja millaisia ovat kumppanin kanssa tuotettavat, yrityksen tavoitteita tukevat sisällöt, miten ne käytännössä tuotetaan ja missä ne julkaistaan.
  • Ota kumppani mukaan yrityksen sidosryhmille suunnattuihin tapahtumiin ja tarjoa asiakkaillesi, kumppaneillesi ja henkilöstöllesi ainutlaatuisia kokemuksia ja mahdollisuus tavata kumppania.
  • Hyödynnä kumppanuuden myötä syntyvät verkostot. Esimerkiksi tapahtumat ovat väylä uusien ihmisten tapaamiseen, kontaktien luomiseen ja uusiin bisnesmahdollisuuksiin.
  • Osallista myös yrityksen henkilöstö aktiivisesti kumppanuuteen. Voisiko kumppani osallistua virtuaalisesti yrityksen kick-offiin tai lähettää juuri sinun yrityksesi henkilöstölle suunnatun videotervehdyksen?
  • Työskentele järjestelmällisesti tavoitteisiin tähdäten. Jos leikkiin lähtee, se kannattaa tehdä kunnolla. Mieti, miten voit rohkeasti panostaa kumppanuuden hyödyntämiseen niin paljon kuin mahdollista – äläkä pelkää virheitä.

Kumppanin kanssa tuotettavien sisältöjen ohella iLOQ panostaa tilaisuuksissaan siihen, että asiakkaille ja muille sidosryhmille voidaan tarjota ainutlaatuisia ja mieleenpainuvia kokemuksia. Kimi Räikkönen osallistuu sisältöjen tuotantoon, iLOQin yrityskulttuurin rakentamiseen sekä iLOQin asiakkaille, kumppaneille ja henkilöstölle järjestettäviin tilaisuuksiin.

Hän avaa iLOQille maailmalla ovia ja tuo kontakteja. Tekemällä yhteistyötä maailmalla tunnetun Kimi Räikkösen kanssa iLOQ erottautuu kilpailijoistaan, rakentaa itselleen tunnettuutta ja vahvistaa uskottavuuttaan.