Palkansaajaliikkeen pitäisi olla ryhtiliike

Palkansaajaliike on tällä hetkellä monin osin kriisiliike ja pahasti jumissa. Siitä kärsii koko yhteiskunta. Syyllisiä taloussoppaan on toki muitakin, mutta hyödyllisempää taitaisi olla kaikille yhteiskuntasopimussotkun osapuolille ruotia omaa toimintaansa kuin vain syyttää muita.

Tämän päivän palkansaajaliike on säilyttäjä. Siitä ei yksinään ole muuttuvan työelämän uudistajaksi. Siitä ei ole edes oman toimintansa kriittiseksi ja nykyajan ihmisten odotusten mukaiseksi arvioijaksi.

Torstain (3.12.2015) Ylen A-Talk -ohjelma ei kuvaa muuttanut. Kysyttäessä AKT:n roolista työmarkkinasopassa Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto kiemurteli, eikä vastannut. AKT:n toimia hän ei suostunut kommentoimaan, vaikka kaikkien muiden tahojen toimintaan löytyi sujuvasti kommentti. Antaa kummallisen vaikutelman, kun kieltää tai väkisin ohittaa asian, joka on muuttunut suurimmalle osalle katsojista tosiasiaksi.

Suomalaisen palkansaajaliikkeen historia on sinänsä kunniakas. On aikanaan osattu toimia yhteiskunnan ja työelämän uudistajana ja kehittäjänä. Nyt vain maailma muuttuu todella nopeasti. On reagoitava kansainväliseen kilpailuun, väestön vanhenemiseen ja huoltosuhteen muutokseen ja työnkuvan murrokseen.

Nuorilla ei ehkä ole mahdollisuutta sellaiseen työelämään ja työuraan, mihin olemme tottuneet. Kun he näkevät sedät puhuvina päinä televisiossa jankkaamassa ja kehumassa omaa asiaansa, niin en ihmettele, että ay-liike ei ole se ensimmäinen mielenkiinnon kohde. – Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa eivät vanhat strategiat, vastakkainasettelu ja toisten syyttely toimi, kiteyttää Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Hirvonen nuorten mielipiteen. (Tiedote 4.12.2015)

Palkansaajaliikkeen on ryhdistäydyttävä. Toimintaympäristön muutoksiin on reagoitava joustavasti ja nopeasti. Pieniä ja suuria merkkejä olisi osattava lukea ajassa ja herkästi. Ja olisi oltava aidosti – siis aidosti – moniarvoinen, uutta palkansaajien keskusjärjestöä myöten, eikä toimia puoluepoliittisen toiminnan käsikassarana, parlamentarismin ulkopuolisena välineenä heittelemässä kapuloita rattaisiin.

Ensi vuonna SAK:n liittojen ympärille nousevan uuden palkansaajien keskusjärjestön syntymisessä on hyvää muun muassa se, että se ilmoittaa olevansa sitoutumaton – siis uudistuva. Jatkossa meillä on siis kaksi poliittisesti sitoutumatonta palkansaajien keskusjärjestöä. Todellako?

Toinen näistä poliittisesti sitoutumattomista järjestöistä on jo nyt poliittisesti sitoutumaton Akava. MMA jatkaa sen jäsenenä ja on selkeästi sen ilmoittanut (MMA ei lähde uuteen keskusjärjestöön)!

Juha Häkkinen, toiminnanjohtaja, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA