Oma MMA:ssa on pieniä teknisiä mutkia, joita korjailemme parhaillaan! Pyydämme anteeksi mahdollista säätöä.

Kuusi keinoa, joilla onnistut markkinoinnissa

Suuri osa meistä markkinoijista on hankalassa tilanteessa. Organisaatiossa odotetaan kykyä tuottaa liidejä ja medialähtöjä, konsultit huutavat eri areenoilla markkinoinnin tulosvastuuta. Samaan aikaan vaiettu totuus on se, että markkinoinnin budjetteja nitistetään, markkinoijien niskoille sälytetään avustavia tehtäviä organisaation eri osista ja käyttöön otetaan jatkuvasti uusia työkaluja, jotka synnyttävät uusia prosesseja. Ja kaikki tämä olemassa olevan työkuorman päälle.

Hallinnantunne omaa työtä kohtaan on monelta markkinoijalta kadonnut. Kaikki tuotteet ja asiakkaat ovat yhtä tärkeitä. Aikaa laadukkaaseen keskusteluun ja liiketoiminnan tai asiakkaiden ymmärtämiseen ei ole. Arki täyttyy sähköpostissa lähetetyistä bullet-listoista saatesanoin: ”Kyllä sä tiedät, kirjoita tästä jotakin kivaa”.

STOP! Pysäytä tämä juna ennen kuin saat burnoutin.

Pystyäksesi toimimaan organisaatiossa tuloksentekijänä ja nauttimaan omasta työstäsi, tarvitset jotakin ihan muuta, nimittäin selkeän käsityksen siitä, mitkä tekemisesi ovat arvokkaita asiakkaalle ja sitä kautta arvokkaita myös organisaatiolle. Ja mahdollisuuden keskittyä tekemään näitä asioita kaikella sillä osaamisella ja tarmolla, mitä sinulla on.

Pura tekemisesi atomeiksi ja kokoa entistä ehommaksi

Seuraavaan listaan kokosin asioita, joita parhaat markkinoinnin onnistujat ovat oman kokemukseni mukaan tehneet onnistuessaan nostamaan budjettiaan, innostamaan oikeat ihmiset organisaatiosta mukaan, saavuttamaan hienoja myynnillisiä onnistumisia tai luomaan perustan kokonaan uudenlaiselle liiketoiminnalle. Usea näin toimineista on myös nostanut itsensä johtoryhmään. Kohtaamani markkinointihenkilöt ovat toimineet markkinoinnin eri tehtävissä julkishallinnosta oppilaitoksiin sekä pörssi- ja PK-yrityksiin.

  1. Varmista, että tiedät mitkä asiakasryhmät, tuotteet ja palvelut ovat kaikkein keskeisimpiä lyhyen tähtäimen kassavirran varmistamiseksi. Priorisoi nämä yhdessä liiketoimintojen kanssa ja luo tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Joissakin osaamisalueissa asiakas tarvitsee enemmän näkemystä kuin toisissa, varmista että esimerkiksi sisältömarkkinointi suunnataan tästä näkökulmasta oikein.
  2. Vaikka kuluvan ja seuraavan kvartaalin kassavirta on tärkeä, älä anna sen tavoittelun sumentaa kokonaiskuvaa ja estää tulevaisuuteen valmistautumista. Kartoita edelleen yhdessä liiketoimintojen kanssa, mistä aineksista tulevaisuuden menestys rakennetaan ja mitkä ovat strategiset painopistealueet. Tulevaisuuden kassavirta voi muodostua ihan erilaisista asioista kuin nyt. Profiilin muutos tarvitsee aikaa ja markkinointitekoja.
  3. Organisaation tavoitteet määrittelevät sen, keitä tarvitset onnistuaksesi. Tarkastele tavoitteisiin peilaten sitä, teetkö nyt asioita oikeiden ihmisten kanssa. Luo itsellesi suunnitelma siitä, miten luot suhteet tarvittavan tason johtajiin, myynnistä vastaaviin, asiantuntijoihin, asiakaspalvelijoihin jne. mutta varo sitomasta itseäsi aikaa vieviin toistuviin foorumeihin.
    Läsnäolo palavereissa ei ole itseisarvo, jos suurin osa palaverin ajasta käsitellään ihan muita asioita, kuin mitä sinun agendallasi on. Poimi tarpeen mukaan oikeat ihmiset asian ääreen, älä odota, että sinua kutsutaan. Uskalla hajottaa pöhöttynyt toimituskunta, jos sellaisen kanssa havaitset toimivasi.
  4. Luo markkinoinnin oma, siilot ylittävä organisaatiokaavio. Piirrä tavoitteet, tärkeimmät asiakkaat, tuotteet ja palvelut sekä tarvittavat ihmiset, foorumit ja toimintatavat organisaatiokaavioksi. Tiimisi on koko organisaatio.
  5. Karsi hallittavien prosessien ja tuotettavien sisältöjen määrää. Käy kriittisesti läpi toistuvat markkinoinnin prosessinne sekä kuukausittain tuottamanne kampanjat ja sisällöt. Kysy itseltäsi ja muilta, tarvitaanko tätä kaikkea todella?
    Parhaat sparraajat löydät organisaatiosi eri osista sekä asiakkaistanne. Huomaa, että data ei kaunistele eikä valehtele. Jos postausta ei ole luettu, sitä ei ole luettu. Arvioi kunkin prosessin, kampanjan ja sisällön merkitys liiketoiminnalle ja asiakkaalle. Se, mikä ei ole arvokasta asiakkaalle, ei ole arvokasta myöskään organisaatiolle itselleen. Yksi hyvin hoidettu tapahtuma on tuloksellisempi kuin viisi huonosti hoidettua. Ole rehellinen itsellesi.
  6. Luo uudet prosessit. Nyt voit lähteä kokoamaan palapeliä uudelleen. Tässä vaiheessa tiedät, mitkä sisältökärjet, tapahtumat, postaukset, case-tarinat, mainokset, uutiskirjeet, mediatiedotteet ja muut toimet ovat olleet a) tavoitteiden mukaisia ja b) tuloksellisimpia. Pystyt myös ainakin jollakin tavalla sanoittamaan, miksi.

Olet ehkä saanut matkalla monta uutta ideaa ja voit nyt tehdä päätöksen siitä, mikä vanhasta säilyy, mikä poistetaan kokonaan, mikä pidetään ohjelmassa mutta uudistetaan – ja mitä kokonaan uutta voitte tehdä. Aja tarpeettomiksi katsotut asiat hallitusti alas, yhdessä tarvittavien ihmisten kanssa ja luo prosessit oikeiden ihmisten kanssa niin, ettei markkinointi ole enää vain markkinoinnin asia, vaan koko organisaatiota innostava matka.

Ei ihan kaikkein helpoin juttu tehtäväksi, edessäsi on yhtä aikaa raastava, haastava ja innostava tehtävä. Ja ennen kaikkea tehtävä, jota et voi tehdä yksin, vaan yhdessä tiimisi ja muun organisaation kanssa. Näin luot ymmärrystä ja innostusta sekä asetat itsellesi ne paljon puhutut liiketoiminnalliset tulostavoitteet – ja myös raivaat itsellesi tilaa saavuttaa ne.

Saneeraa rönsyt pois ja investoi uuteen, mutta ei vain uudistamisen ilosta. Pelissä on oma hyvinvointisi ja organisaatiosi onnistuminen.

Unohdinko jotakin? Oikaisinko mutkia jossakin paikoin? Ota ihmeessä kantaa, olisi hurjan hienoa päästä keskustelemaan kanssasi kokemuksistasi!

Kirjoittaja on palkittu tietokirjailija ja strategiseen sisältömarkkinointiin erikoistuneen Differo Oy:n kehitysjohtaja.