Asiakasymmärrys lisää yhteistä nälkää

Tämä vuosi on ollut ammatillisena kokemuksena minulle ikimuistoinen. Heittäytyminen työhön on ollut minulle aina tärkeää, mutta viime kuukausina heittäytyminen on saanut aivan uusia ulottuvuuksia ja merkityksiä.

Lähdin alkuvuodesta mukaan rakentamaan S-ryhmän uutta asiakasymmärrystä tarjoavaa palvelua, Smart Marketingia. On ollut huikeaa olla mukana visioimassa markkinointipalveluiden uutta uljasta tulevaisuutta ja kokea, millaista on työskennellä työyhteisössä, jossa kaikki tekeminen ja ajattelu ponnistaa asiakaskeskeisyydestä.

Asiakasymmärryksestä ja -keskeisyydestä on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Sekään, että asiakaskeskeisyys on kirjattu yrityksen arvoihin, ei vielä kerro, mitä sillä kyseisessä organisaatiossa ymmärretään. Riippuu oikeastaan organisaation laajuudesta, kulttuurista ja johdosta, millaisia tulkintoja asiakaskeskeisyydellä ja -ymmärryksellä on.

Globaalisti, etenkin vähittäiskaupassa, asiakasymmärrykseen pohjautuva kuluttajien entistä parempi palveleminen on vahva trendi. Se nähdään tulevaisuuden liiketoiminnan aidon kasvun mahdollistajana. S-ryhmän vastaus tähän trendiin on business case -lähtöisesti palveleva Smart Marketing. Sen tehtävänä on tarjota S-ryhmän kattavasta asiakasymmärryksestä vastauksia kysymyksiin, kuten millainen ihminen on kiinnostunut mistäkin tuotteesta ja miten, milloin ja missä hänet kannattaa tavoittaa.

Haluamme, että Smart Marketing -palvelu integroi yhteistyökumppanit ja loppuasiakkaat prosesseista huolimatta lähelle toisiaan. Haluamme olla osaltamme tuottamassa tarpeisiin ja toiveisiin vastaavaa palvelevaa markkinointia.

Asiakasymmärryksen viitoittamalla tiellä olemme vieneet viimeisen reilun puolen vuoden ajan raketin lailla omaa toimintaamme eteenpäin. Kehityssprinttikimaran keskellä olemme luoneet uudelle palvelulle toimintatavat sekä tuotteistaneet sen tarjooman.

Kiinnostus ihmisiä kohtaan näkyy kaikessa tekemisessä ja kaikkien työnkuvassa. Myös johto on aidosti kiinnostunut asiakaskeskeisyyden merkityksistä sekä vaikuttavuudesta. On ollut hienoa huomata, että myös talon ulkopuolella tekemisestämme ollaan kiinnostuneita ja ensimmäisiä yhteisiä projekteja on päästy käynnistämään näin lyhyessä ajassa. Mikä parasta – toisin kuin tieto – asiakasymmärrys ei lisää tuskaa, vaan yhteistä nälkää.

Smart Marketingin rakentaminen on ollut huikea henkilökohtainen heittäytymisen paikka. Kun koko tiimi on uuden edessä, johtajan on tärkeää johtaa ennen kaikkea ihmisiä ja kyvykkyyksiä. Lupaa tarkastella toimintaa laatikon ulkopuolelta seuraa sitoutuminen ja heittäytyminen. Tällaisessa ympäristössä on helppo vaikuttaa ja edistää vuoropuhelua. Työn tulokset lisäävat tekemisen merkityksellisyyttä.

Huomaan iltaisin nukkumaan mennessäni pohtivani työni kerroksellisuutta: Työni on tuottaa asiakasymmärryksen myötä merkitystä yrityksille, jotta he voivat tuottaa parempaa palvelua minulle ja muille kuluttajina. Menestys ruokkii menestystä. Ei hullumpi tunne.

Kirjoittaja työskentelee S-ryhmän kaupallisia markkinointipalveluita kehittävässä asiantuntijayksikössä ja mahdollistaa yhdessä muun tiimin kanssa mahdollisuuksia, joista on ennen voinut puhua vain teoriatasolla.