Sivutoiminen yrittäjyys – mitä pitää ottaa huomioon?

Moni miettii yrittäjäksi ryhtymistä palkkatyön ohella siten, että yrittäminen olisi sivutoimista ja pääasiallinen toimeentulo tulisi edelleen palkkatyöstä. Mitä silloin kannattaa ottaa huomioon?

Kun harkitset sivutoimista yritystoimintaa, mieti aluksi onnistuuko sen yhteensovittaminen palkkatyön kanssa. Salliiko nykyinen työsopimus toisen työn tekemisen?

Se on selvää, että työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa ei voi harjoittaa. Muunlaisenkin työn tekeminen voi olla kiellettyä ja kielto voi olla perusteltu, jos työnantaja katsoo, että työntekijä ei yritystoiminnastaan johtuen voi täysipainoisesti hoitaa palkkatyötään.

Sivutoimisesta yrittäjyydestä kannattaa siis ehdottomasti sopia työnantajan kanssa ja erityisen tarkkana tulee olla sen suhteen, että palkkatyön työajalla ei hoideta oman yrityksen työtehtäviä tai muitakaan asioita.

Omaa yritystoimintaa varten on järkevää olla myös esimerkiksi oma puhelinnumero. Etenkin sellaisessa palkkatyössä, jossa ei ole varsinaista työaikaa, voi olla vaikea määritellä, milloin on soveliasta hoitaa oman yrityksen töitä.

Mikä yritysmuodoksi?

Yksinkertaisin tapa ryhtyä sivutoimiseksi yrittäjäksi on toiminimen perustaminen eli toimiminen yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Toiminimen perustaminen edellyttää perustamisilmoituksen tekemistä kaupparekisteriin, minkä jälkeen toiminimi saa y-tunnuksen. Y-tunnuksen saamisen jälkeen voi ilmoittautua esimerkiksi Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Toiminimellä toimiva elinkeinonharjoittaja vastaa kaikista tekemistään sitoumuksista sekä liiketoimintaan kuuluvalla että henkilökohtaisella omaisuudellaan ja varallisuudellaan.

Nykyään on olemassa myös lukuisia palveluita, jotka mahdollistavat toimisen niin kutsuttuna kevytyrittäjänä. Kevytyrittäjä on nimityksestä huolimatta yrittäjä siinä kuin kuka tahansa muukin yrittäjä, mutta yrityksen pyörittämiseen liittyvää paperityötä pelkäävä voi hoidattaa kaiken muun kuin itse työn tekemisen laskutuspalveluyrityksen kautta.

Yrittäjä tekee siis työn ja laskutuspalveluyritys hoitaa laskutuksen, pakollisten työnantaja- ja vakuutusmaksujen sekä ennakonpidätyksen suorittamisen ja huolehtii myös esimerkiksi kirjanpidosta ja veroilmoituksen tekemisestä saaden vastineeksi sovitun prosenttiosuuden laskutuksesta.

Miten käy työttömyysturvan?

Jos sivutoiminen yrittäjä tulee irtisanotuksi palkkatyöstä, ei oma yritystoiminta välttämättä estä työttömyyspäivärahan saamista. Ratkaisevaa asian kannalta on, tulkitseeko TE- toimisto yritystoiminnan sivutoimiseksi. Harkinnassa huomioidaan yritystoiminnasta saatujen tulojen lisäksi myös yritystoimintaan käytetty tuntimäärä.

Jos sivutoimisesta yritystoiminnasta on verotettavaa ansiotuloa, huomioidaan yritystoiminnan tulot maksettavan ansiopäivärahan suuruudessa. Maksettavassa sovitellussa ansiopäivärahassa sovelletaan samaa 300 euron kuukausittaisen bruttotulon suojasääntöä kuin osa-aikaisessa ja satunnaisesti tehtävässä työssä. Sivutoimisessa yritystoiminnassa tehty työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.

Oman yritystoiminnan mahdolliset vaikutukset työttömyysturvaan kannattaa aina selvittää jo ennen yritystoiminnan aloittamista olemalla yhteydessä työttömyyskassaan.

Yritystoimintaa harkitsevalle on internetistä saatavissa runsaasti käytännönläheistä tietoa esimerkiksi TE-toimiston sivuilta ja suomi.fi-verkkopalvelusta.