Uusi ilmeemme suuntaa tulevaisuuteen – MMA 125 vuotta

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n visuaalinen ilme on uudistunut. Aluksi muutos näkyy verkossa ja ensi vuonna myös lehdessä. Uusi ilme viestii paitsi asiantuntijuutta myös lämpöä ja lähestyttävyyttä.

Syksyn ajan MMA:n toimistolla ovat puhaltaneet muutoksen tuulet. Visuaalista uudistusta on työstetty kuukausien ajan, ja joulukuun alussa uudistus tuli näkyväksi MMA:n verkkosivuilla.

– MMA on jo nyt varsin poikkeava toimija ja isosta porukasta erottuva, mutta muuttuminen ajan mukana on välttämätöntä. Haluamme herättää luottamusta, ihmisläheisyyttä ja lämpöä, mutta olemme myös asiantuntijoita, MMA:n viestintäpäällikkö Olli-Juhani Piri kuvailee muutosta.

MMA:n visuaalinen ilme ja verkkosivut kokivat täyden muodonmuutoksen. Värimaailmasta tuli lämmin ja raikas, mutta uudistuksessa otettiin huomioon myös saavutettavuus. Väriyhdistelmät on suunniteltu niin, että luettavuus ja käytettävyys palvelevat myös lukijoita, joilla on esimerkiksi erilaisia näkörajoitteita.

– Haluamme, että visuaalinen ilme ja verkkosivusto peilaavat meitä. Haluamme myös, että sivusto tuottaa jäsenillemme entistä enemmän arvoa, on helpommin käytettävä ja tieto paremmin löydettävissä, markkinointi- ja viestintäjohtaja Tuula Sirén sanoo.

Markkinointipäällikkö Mari Niemi on uransa aikana ehtinyt nähdä useita uudistuksia MMA:ssa.

– Ilmeen muutokset muuttavat viestintää, ja se on välttämätöntä, jotta pysymme ajassa. Kuvan ja viestin täytyy puhua samaa kieltä, ne kulkevat käsi kädessä, Niemi pohtii.

Uudistuksen myötä MMA:n viestinnässä hyödynnetään erilaisia muotoja ja symboleja, jotka on valittu yhdessä graafisten suunnittelijoiden kanssa.

Myös jäsenistöltä pyydettiin toiveita ja ajatuksia symboleista, jotka kuvaavat MMA:ta ja jäsenten työtä. Jäsenistön mielestä kaikista oleellisin symboli on kättely. Se kuvaa keskeisellä tavalla vuorovaikutusta ja yhteistyötä, joiden varaan myynti ja markkinointi ovat olennaisesti rakentuneet yli ajan.

Uudistuksen myötä MMA erottuu entistä paremmin muista järjestöistä ja alan organisaatioista sekä palvelee entistä paremmin myös nuorempia jäseniään.

– Uusi ilme erottuu vastaavista toimijoista ja rakentaa rohkeasti uutta ja omanlaista MMA:ta. Visuaalisessa ilmeessä on vahva positiivisuuden ja ilolla tekemisen meininki. Kokonaisuus on värikäs ja monipuolinen, ja ilme toimii hyvin eri kanavissa. Odotamme innolla, miten uudistus otetaan kentällä vastaan, graafisesta ilmeestä vastannut Vera Liinasaari suunnittelutoimisto Red­andbluesta kertoo.

Näyteikkuna myynnin ja markkinoinnin alalle

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on tehnyt 125 vuoden ajan työtä jäsentensä hyvinvoinnin eteen. Nyt liitto haluaa, että alan merkitys ymmärretään yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

MMA on 125-vuotisen historiansa aikana ehtinyt käydä läpi monta nimenvaihdosta ja visuaalisen ilmeen uudistusta. Toiminnan perusajatus on pysynyt aina samana: palvella jäseniä mahdollisimman hyvin ja edistää myynnin ja markkinoinnin yhteiskunnallista asemaa.

– Meidän roolimme on olla mukana keskustelussa ja välittää aitoja tuntoja siitä, mitä myynti ja markkinointi on. Olemme yhteiskunnallisesti sekä jäsenistömme kuva että kokoaja, MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki sanoo.

Hovinmäki astui puheenjohtajan saappaisiin toukokuussa 2017. Siihen mennessä hänellä oli takanaan 12 vuotta MMA:n valtuustossa ja yksi kausi valtuuston varapuheenjohtajana. Paikallisyhdistyksen jäsen Hovinmäki on ollut parikymmentä vuotta.

MMA:n toiminta alkoi kauppamatkustajayhdistyksenä vuonna 1895. Sotien jälkeen kolme liittoa yhdistyi ja nimi muuttui Myyntimiehet ry:ksi. Miehisyys leimasi alaa pitkään, ja ensimmäinen nainen hyväksyttiin jäseneksi vasta vuonna 1967. Nimi kuitenkin säilyi ennallaan vuosikymmeniä.

– Tämä on ala, joka on tätä päivää ajatellen hyvin sukupuolineutraali. Samoin on iän puolesta. Myynnin ja markkinoinnin puolella on menestyviä ammattilaisia, sekä nuoria että iäkkäämpiä.

Myynnin ja markkinoinnin joukkoon mahtuu monipuolisesti asiantuntijoita

Merkittävä muutos oli myös se, kun markkinoinnin tekijät tulivat jäsenistöön. Se teki jäsenkunnasta entistä heterogeenisemmän. MMA haluaa palvella jäsenistöään kokonaisvaltaisesti ja näyttää myös ulospäin, että myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten joukkoon mahtuu monipuolisesti elinkeinoelämän asiantuntijoita.

– Jäsentemme toimikentät ovat hyvin laajoja. On digipuolen tekijöitä, mutta myös heitä, jotka möyrivät ehkä likaisissakin olosuhteissa vaikkapa teollisuudessa. Minä itsekin olen perunakauppias, Hovinmäki sanoo.

Monimuotoisen jäsenkunnan palvelemiseksi MMA haluaa kehittää jatkuvasti myös omia palveluitaan ja omaa brändiään.

– Haluamme parantaa asiakaskokemusta ja tehdä meidät helposti lähestyttäviksi. Jäsenillä pitää olla tunne, että meihin voi aina ottaa yhteyttä ja että teemme parhaamme vastataksemme heidän kysymyksiinsä, MMA:n markkinointipäällikkö Mari Niemi kuvaa.

Ammattiliittojen tarkoituksena on ollut kautta aikojen jäsenten työolojen turvaaminen ja kehittäminen.

–Liittymisen perussyy ja vankka pohja on liiton tarjoama turva. Jäsenet luottavat siihen, että jäsenmaksun maksamisen jälkeen tarjoamme tukea ja turvaa, Niemi muistuttaa.

Samalla liiton keskeinen tehtävä on myös vahvistaa työtä tekevien asemaa ja ammatti-imagoa. On tärkeää, että liitto voi edesauttaa jäsentensä ammatillista kehittymistä, mutta toiminnan tulee suuntautua myös ulospäin ja herättää keskustelua.

– Pyrimme entistä paremmin tuomaan esille asioita, jotka ovat jäsenistömme työelämässä hyvinvoinnille tärkeitä, sekä esittämään ehdotuksia koko yhteiskunnalle työelämän hyvinvoinnin ja työllisyyden lisäämiseksi, markkinointi- ja viestintäjohtaja Tuula Sirén kertoo.

Nykyisessä talous- ja työllisyystilanteessa elinkeinoelämän olisi havahduttava myynnin ja markkinoinnin potentiaaliin.

– Me olemme sekä myynnin että markkinoinnin äänitorvi. Haluam­me rakentaa hyvää yhteiskuntaa. Jälkisyklisessä taloudessa myynnillä ja markkinoinnilla on äärimmäisen suuri merkitys yhteiskunnan selviytymiselle ja hyvinvoinnille, Hovinmäki summaa.

MMA:lla uskotaan laajasti liiton kehitysmahdollisuuksiin ja tunnettuuden lisäämiseen.

– Meillä on potentiaalia olla myynnin ja markkinoinnin alan näyteikkuna, parantaa tunnettuutta ja vaikuttaa paremmin alan asioihin, viestintäpäällikkö Olli-Juhani Piri sanoo.