Ajassa

Markkinavoimat edistävät naisten pääsyä johtajiksi paremmin kuin sääntely. 

Hyvinvointi

MMA:n viimevuotinen kysely osoitti, että liiallinen työkuorma, huono johtaminen ja kiire näkyvät jäsenten voinnissa.

Ajassa

Mitä uudistuksia työaikalakiin on tulossa? MMA:n lakimies listaa viisi suurinta muutosta.

Ajassa

Huhtikuussa 2019 voimaan tulevalla uudistuksella halutaan turvata työntekijän oikeus neljän viikon palkalliseen vuosilomaan sairaudesta...

yrittäjän työtulo
Ajassa

Ensi vuonna yrittäjän työttömyysturvan YEL-työtulon alaraja on 12 816 euroa vuodessa.

Työ & Ura

Kun myynti ei vedä, syy on usein se, että suunnitelmallisuus puuttuu tai tehtyjä suunnitelmia ei noudateta.

Sivut