Hyvinvointi

MMA:n viimevuotinen kysely osoitti, että liiallinen työkuorma, huono johtaminen ja kiire näkyvät jäsenten voinnissa.

Ajassa

Mitä uudistuksia työaikalakiin on tulossa? MMA:n lakimies listaa viisi suurinta muutosta.

Ajassa

Huhtikuussa 2019 voimaan tulevalla uudistuksella halutaan turvata työntekijän oikeus neljän viikon palkalliseen vuosilomaan sairaudesta...

yrittäjän työtulo
Ajassa

Ensi vuonna yrittäjän työttömyysturvan YEL-työtulon alaraja on 12 816 euroa vuodessa.

Työ & Ura

Kun myynti ei vedä, syy on usein se, että suunnitelmallisuus puuttuu tai tehtyjä suunnitelmia ei noudateta.

yrittäjän eläketurva
Ajassa

Eläkevakuutuksen tuotto, työtulon laskeminen, alivakuuttaminen ja eläkemaksujen sovittaminen epäsäännölliseen tulotasoon askarruttavat...

Sivut